Sedan november i år får man inte längre ha med sig en väska på större tillställningar och evenemang t.ex. fotbollsmatcher. Detta är på grund av den förhöjda terrorhotbilden inom landet efter koranbränningarna. Fotbollsevenemang i Sverige har med tiden fått höja sin säkerhet på grund av läktarkultur, och nu terrorhot, men det är svårt att förhindra alla typer av händelser – vilket klippet nedan visar.

Alla fotbollsevenemang har gradvis utökat säkerheten

Enligt Svenska fotbollsförbundets guide för säkerhetsplanering ska alla förbund ha en säkerhetsplan inför alla större evenemang. Fotbollsevenemang har med tiden utvecklats för att vidta flera åtgärder för att utöka säkerheten och att motverka att åskådare kommer in på planen – vilket är ett problem som kan störa matchen och riskera säkerheten. Dessa åtgärder inkluderar högre säkerhetsnärvaro vid matcher, med fler vakter och poliser både synligt och dolt placerade runt spelplanen och läktarna. Många arenor har också installerat högre och säkrare barriärer för att avskräcka åskådare från att ta sig in på planen.

Internationella används också kameror, utöver fysiska hinder, för att både samla in bevis och för ansiktsigenkänning. Detta för att snabbt kunna identifiera och reagera på allvarliga händelser. Klubbar och ligor har också infört strängare straff för åskådare som springer in på planen t.ex. avstängning från framtida matcher och potentiella rättsliga åtgärder. Dessutom uppmuntras fans aktivt att rapportera beteenden som kan leda till säkerhetsrisker, och det finns en ökad medvetenhet om vikten av att upprätthålla en säker och välkomnande miljö för alla deltagare. Men i vissa fall hjälper det inte…

En beagle visar sin kärlek till sporten

Beagle som hund är kända för sin lekfullhet och entusiasm, de är energiska och älskar att leka. Deras leklystna natur kan också innebära att de är nyfikna och äventyrliga, vilket kan leda till busiga och ibland olydiga beteenden. Det är inte ovanligt att en beagle följer ett spännande spår eller utforskar sin omgivning med stor iver, vilket kan vara en utmaning för deras ägare. Deras busighet visar sig ofta i deras lekar och interaktioner med människor och andra hundar. De kan vara ganska påhittiga när det gäller att hitta sätt att underhålla sig själva, vilket ibland kan göra att de ställer till med hyss som att gräva i trädgården eller sno mat från köksbänken, eller varför inte jaga en fotboll?

Klippet ovan är inte bara kul utan illustrerar också att det är svårt att gardera sig för alla händelser. Lyckligtvis bidrog denna incident kanske mer till underhållningen än till nya tillägg i säkerhetsplaner.